OGÓLNOPOLSKI PROJEKT CZYTELNICZY "MAŁY MIŚ"

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT CZYTELNICZY "MAŁY MIŚ"

Pragniemy poinformować, że w związku ze zrealizowaniem ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” w roku szkolnym 2020/2021, nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki! Celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa: zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką (przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną), przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z projektu.

Uniwerek Malucha © 2015