Oferta

Oferujemy w cenie czesnego realizację podstawy programowej i zajęcia specjalistyczne:
• korekcyjno-kompensacyjne; 
• logopedyczne; 
• gimnastykę korekcyjną;
• zajęcia taneczne i teatralne;

oraz

• język angielski dla wszystkich dzieci
• rytmikę 
• bajkoterapię
• muzykoterapię
• zajęcia z tablicą interaktywną
• zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:
• OPTYMALNE WARUNKI DO NAUKI, ZABAWY I POZNAWANIA ŚWIATA...
• NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ PRACY OPIEKUŃCZEJ I DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ.

Organizacujemy WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA oraz POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwają:

- psycholog
- pedagog specjalny

- logopeda
- tyflopedagog
- surdopedagog
- terapeuta Integracji Sensorycznej
- fizjoterapeuta

Oferujemy zdrowe i smaczne posiłki przygotowane w nowocześnie wyposażonej kuchni.

Posiadamy:
• trzy sale zajęć z łazienkami
• salę gimnastyczną
• salę zabaw i rekreacji
• salę Integracji Sensorycznej
• gabinet logopedyczno - terapeutyczny
• kuchnię
• jadalnię
• plac zabaw

Naszym założeniem jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka.

Uniwerek Malucha © 2015