Zabawy terapeutyczne - Metoda Ruchu Rozwojowego W. SHERBORNE

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne to podejście terapeutyczne wykorzystujące ruch jako narzędzie stymulacji rozwoju dziecka. Skierowana jest zarówno do dzieci zdrowych, jak i dzieci z niepełnosprawnościami. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem Metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Uniwerek Malucha © 2015