Dar zabawy - Odkrywamy świat z darami Froebla

To innowacyjne spojrzenie na proces edukacji i wychowania najmłodszych. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy. Pomoce dydaktyczne (froeblowskie dary) stymulują wszechstronny rozwój dzieci oraz wspomagają edukację matematyczną, przyrodniczą i językową.  Pierwsze doświadczenia edukacyjne dziecka mają wpływ na jego późniejszy rozwój i osiągnięcia.

WALORY PRACY Z DARAMI:

  • budowanie systemu wartości - nauka poszanowania przedmiotów oraz otaczającego świata,
  • zaspokajanie potrzeby ciekawości i zabawy u dzieci,
  • rozwijanie umiejętności społecznych – nauka współpracy,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej,
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, wszechstronnej

             aktywności a także samodzielności,

  • wszechstronny rozwój dzieci – zgodnie z podstawą programową,
  • rozwój wyobraźni - za pomocą darów nauczyciel i dzieci mogą ilustrować treść bajek, wierszy, opowiadań czy legend,
  • przygotowanie do nabywania umiejętności czytania i pisania. 

Uniwerek Malucha © 2015