WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Uniwerek Malucha

W trosce o jak największy komfort Waszych dzieci powstało przedszkole według projektu spełniającego wszelkie europejskie wymogi higieny
i bezpieczeństwa. To małe, kameralne przedszkole dla dzieci tych Rodziców, którzy cenią sobie indywidualny, twórczy                                        rozwój swojego dziecka. 

                                         

OFERUJEMY

W cenie czesnego realizację podstawy programowej i zajęcia specjalistyczne:
• korekcyjno-kompensacyjne 
• logopedyczne
• gimnastykę korekcyjną
• zajęcia taneczne i teatralne
• zajęcia z tablicą interaktywną
• język angielski
   

                     oraz ... 

Czytaj więcej

 

NOWOŚCI
      I WYDARZENIA

To ćwiczenia usprawniające narządy mowy a więc język, wargi i podniebienie przygotowują do prawidłowego mówienia. Są to  ćwiczenia oddechowe, które poprawiają wydolność oddechową i jakość mowy, ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych, które kształtują ich sprawność oraz ćwiczenia słuchowe rozwijające słuch fonematyczny, co także pozytywnie wpływa na mowę dziecka. Wszystko  w formie zabawy z dzieckiem. Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwamy nad przebiegiem jej rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa. Jest ważnym zadaniem w naszym przedszkolu.

Miejsce rekreacji i wypoczynku dla najmłodszych  - nowoczesne, kolorowe i bezpieczne. Doskonała dla milusińskich  kraina rozrywki. Zapewni dla dzieci atrakcyjne chwile rozwijając swoją wyobraźnię,  zręczność i  ogólną sprawność ruchową. Kraina Dziecięcych Zabaw „TUTUŚ” to   miejsce wyjątkowe dla malucha i starszaka. Czeka tu moc atrakcji m. in. zjeżdżalnie, tunele, basen z piłeczkami , tory przeszkód, labiryntów,  ruchome kładki i wałki. Mniejsze dzieci od 1-3 lat zapraszamy do STREFY MALUCHA w którym mogą bezpiecznie się bawić oraz doskonalić swoje umiejętności.

Nie bez powodu szachy nazywane są „grą mędrców”, „gimnastyką mózgu”, „królową gier”. Wszystkie te określenia są wyrazem szacunku dla tej wspaniałej gry. Z racji jej wszechobecności w naszych domach, mediach zainteresowanie szachami wykazują coraz młodsze dzieci, w tym również te w wieku przedszkolnym. Właśnie w celu pomocy dzieciom 5- i 6-letnim w poczynieniu pierwszych kroków na szachownicy podjęliśmy w naszym przedszkolu nauczanie gry w szachy dzieci przedszkolnych pt. „Bajkowe zabawy szachowe”. Poprzez spotkania w grupie szachowej poznajemy coraz lepiej naszego wychowanka, jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Szachy rozwijają zdolność logicznego myślenia oraz koncentracji uwagi, są szansą na rozwój naturalnych predyspozycji, mogą uczyć panowania nad emocjami, pomagają w rozwoju umiejętności przydatnych życiowo: cierpliwość, planowanie, myślenie długoterminowe, kreatywność. Trzeba przyznać, że gra w szachy wpływa pozytywnie na nasze dzieci.  Z uwagi na to, że młodzi szachiści muszą przestrzegać pewnych reguł i zasad, uczą się tym samym zdyscyplinowania i systematyczności. W szachach nie zawsze dziecko wygrywa, dlatego uczy się trudnej sztuki przegrywania, tolerancji oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Zasady gry w szachy można poznać w krótkim czasie, ale korzyści, jakie wynikają z treningu gry w szachy są długotrwałe, dlatego warto to robić i wprowadzać naukę gry w szachy już od najmłodszych lat.

Chcemy, by przedszkole było miejscem ciekawych zabaw i rozwijania umiejętności przydatnych w codziennym życiu, takich jak choćby współpraca i radzenie sobie w różnych sytuacjach. Wreszcie by nauka w nim była świetną rozwijającą wszechstronnie zabawą. W naszym Przedszkolu proponujemy obecnie dzieciom ciekawe zajęcia z wykorzystaniem NOWOŚCI TECHNOLOGICZNYCHj. To świetna pomoc do uatrakcyjnienia zajęć. Przedszkolaki mogą oglądać specjalne programy zamieszczone w Internecie, albo uczestniczyć w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach, które opracowaliśmy z myślą o dzieciach. To nowoczesne osiągnięcie technologii jest nieocenioną pomocą dydaktyczną, która pozwala dzieciom poznać, to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości.  Programy multimedialne wykorzystujemy zarówno podczas zajęć obowiązkowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych, jak i do uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych, które oferuje nasze przedszkole. Metodą wychowania i nauczania w wieku przedszkolnym jest zabawa – praca  miedzy innymi z tablicą interaktywną umożliwia i zaspakaja tę potrzebę, gdyż oprócz wartości edukacyjnych daje ona możliwość aktywnej rozrywki, którą dzieci bardzo lubią. Współcześnie trudno wyobrazić sobie już życie bez korzystania z technologii informacyjnych, a zapoznawanie dzieci z korzystania z nich, już na poziomie przedszkolnym jest nie tylko atrakcją, ale koniecznością.

To innowacyjne spojrzenie na proces edukacji i wychowania najmłodszych. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy. Pomoce dydaktyczne (froeblowskie dary) stymulują wszechstronny rozwój dzieci oraz wspomagają edukację matematyczną, przyrodniczą i językową.  Pierwsze doświadczenia edukacyjne dziecka mają wpływ na jego późniejszy rozwój i osiągnięcia.

WALORY PRACY Z DARAMI:

  • budowanie systemu wartości - nauka poszanowania przedmiotów oraz otaczającego świata,
  • zaspokajanie potrzeby ciekawości i zabawy u dzieci,
  • rozwijanie umiejętności społecznych – nauka współpracy,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej,
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, wszechstronnej

             aktywności a także samodzielności,

  • wszechstronny rozwój dzieci – zgodnie z podstawą programową,
  • rozwój wyobraźni - za pomocą darów nauczyciel i dzieci mogą ilustrować treść bajek, wierszy, opowiadań czy legend,
  • przygotowanie do nabywania umiejętności czytania i pisania. 

 

Wyświetl wszystkie

NASZ PATRON

ŚWIĘTUJEMY 100 – LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II,

WIELKIEGO PAPIEŻA  I PATRONA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła św. Jan Paweł II Patron naszego Przedszkola.  Ten Dzień jest chwilą wspomnień
o naszym wielkim świętym, okazją do zatrzymania się, zadumy, refleksji i modlitwy. Dzieci w przedszkolu  na miarę swoich umiejętności uczestniczyły w wielu przedsięwzięciach, by uczcić pamięć Papieża. Brały udział w konkursach plastycznych. Piękne prace wykonane indywidualnie i rodzinnie udekorowały nasz hol przedszkolny.  Wszystkim składamy gratulacje i nagrody.

 

Św. Jan Paweł II
patronem naszego przedszkola.

"Pragnę... wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny."

 

Czytaj więcej

  

Uniwerek Malucha © 2015